godzinagodzinadwukropekminutyminuty
4 czerwca 2023 r.;    Imieniny obchodzą: Helga, Karol, Franciszek

Zdalne lekcje z geografii

DEMART

EDUCARIUM

FOKUS

 

EQURS

GEOGRAFIA24.SELINO.PL

GEOGRAFIA POLSKI (POZIOM ROZSZERZONY)
"1. Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski"

1. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE ORAZ TESTY WIEDZY

Poniżej przedstawiam wybrane prezentacje zgodne z podstawą programową kształcenia w zakresie rozszerzonym dla liceum czteroletniego (ważną od roku 2017), przygotowane w formacie HTML 5 (wersja "online" - najlepsza dla PC i większych tabletów) i przekonwertowane do PDF (wersja "PDF" - najlepsza dla urządzeń mobilnych i mniejszych tabletów).

Zapraszam!!!

TEMAT OPRACOWANIA PREZENTACJA TEST WIEDZY ONLINE
1. Położenie i obszar Polski. Regiony fizycznogeograficzne W OPRACOWANIU
2. Budowa geologiczna Polski W OPRACOWANIU
3. Surowce mineralne Polski W OPRACOWANIU
4. Ukształtowanie powierzchni Polski. Zlodowacenia W OPRACOWANIU
5. Klimat Polski W OPRACOWANIU
6. Zasoby wodne Polski. Sieć rzeczna W OPRACOWANIU
7. Jeziora w Polsce. Wody Podziemne W OPRACOWANIU
8. Środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego W OPRACOWANIU
9. Świat roślin i zwierząt W OPRACOWANIU
10. Gleby w Polsce W OPRACOWANIU
 
 

KONTAKT

mgr SŁAWOMIR DMOWSKI
kontakt@geografia24.eu

GEOGRAFIA - LOGO

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT

KONSULTACJE

TERMINY WAŻNE OD 10 WRZEŚNIA 2021 r.

DLA UCZNIÓW "NORWIDA" i "ZOŚKI"

Konsultacje odbywają się w czasie przerw tuż przed lub tuż po swojej lekcji
(fakt udziału należy danego dnia koniecznie wcześniej zgłosić)

Konsultacje dotyczą:
prac pisemnych - kartkówek, sprawdzianów, testów
(zaliczenia oraz poprawa prac);
konsultacji przedmiotowych z geografii, przyrody i informatyki
oraz pozostałych spraw szkolnych
(w tym wgląd do prac pisemnych)