31 października 2020 r.;    Imieniny obchodzą: Łukasz, Urban, Augusta

DEMART

EDUCARIUM

FOKUS

 

EQURS

Zdalne lekcje z geografii

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA (POZIOM ROZSZERZONY)
"1. Zmiany na mapie politycznej"

1. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE ORAZ TESTY WIEDZY

Poniżej przedstawiam wybrane prezentacje zgodne z podstawą programową kształcenia w zakresie rozszerzonym dla liceum trzyletniego (ważną od roku 2012) oraz dla liceum czteroletniego (ważną od roku 2017), przygotowane w formacie HTML 5 (wersja najlepsza - oryginalna) i przekonwertowane do PDF (wersja oryginalna pdf - bez animacji).

Zapraszam!!!

TEMAT OPRACOWANIA PREZENTACJA TEST WIEDZY ONLINE
* ONLINE * * PDF * 10 ZADAŃ WSZYSTKIE
ZADANIA
1. Podział polityczny świata W OPRACOWANIU W OPRACOWANIU
2. Wpływ dekolonizacji na współczesny obraz świata W OPRACOWANIU W OPRACOWANIU
3. Integracja i dezintegracja na świecie W OPRACOWANIU W OPRACOWANIU
4. Konflikty zbrojne. Terroryzm W OPRACOWANIU W OPRACOWANIU
5. Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów W OPRACOWANIU W OPRACOWANIU
 
 

KONTAKT

mgr SŁAWOMIR DMOWSKI
kontakt@geografia24.eu

GEOGRAFIA - LOGO

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT

KONSULTACJE

TERMINY WAŻNE OD 22 WRZEŚNIA 2020 r.

DLA UCZNIÓW "NORWIDA"
Piątek: 14.50-15.05
Miejsce: pracownia informatyczna - sala 108
(fakt udziału należy danego dnia koniecznie wcześniej zgłosić)

Konsultacje dotyczą:
prac pisemnych - kartkówek, sprawdzianów, testów
(zaliczenia oraz poprawa prac);
konsultacji przedmiotowych z geografii, przyrody i informatyki
oraz pozostałych spraw szkolnych
(w tym wgląd do prac pisemnych)