4 marca 2021 r.;    Imieniny obchodzą: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz

Zdalne lekcje z geografii

DEMART

EDUCARIUM

FOKUS

 

EQURS

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA (POZIOM ROZSZERZONY)
"5. Przemysł"

1. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE ORAZ TESTY WIEDZY

Poniżej przedstawiam wybrane prezentacje zgodne z podstawą programową kształcenia w zakresie rozszerzonym dla liceum trzyletniego (ważną od roku 2012) oraz dla liceum czteroletniego (ważną od roku 2017), przygotowane w formacie HTML 5 (wersja "online" - najlepsza dla PC i większych tabletów) i przekonwertowane do PDF (wersja "PDF" - najlepsza dla urządzeń mobilnych i mniejszych tabletów).

Zapraszam!!!

TEMAT OPRACOWANIA PREZENTACJA TEST WIEDZY ONLINE
1. Czynniki lokalizacji przemysłu W OPRACOWANIU
2. Przemysł tradycyjny i przemysł zaawansowanej technologii W OPRACOWANIU
3. Zmiany w przemyśle na świecie W OPRACOWANIU
4. Obszary koncentracji przemysłu W OPRACOWANIU
5. Budownictwo W OPRACOWANIU
6. Źródła energii i bilans energetyczny W OPRACOWANIU
7. Produkcja i zużycie energii elektrycznej W OPRACOWANIU
8. Zasoby naturalne Ziemi. Podział i rola surowców mineralnych W OPRACOWANIU
 
 
 

KONTAKT

mgr SŁAWOMIR DMOWSKI
kontakt@geografia24.eu

GEOGRAFIA - LOGO

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT

KONSULTACJE

TERMINY WAŻNE OD 22 WRZEŚNIA 2020 r.

DLA UCZNIÓW "NORWIDA"
Piątek: 14.50-15.05
Miejsce: pracownia informatyczna - sala 108
(fakt udziału należy danego dnia koniecznie wcześniej zgłosić)

Konsultacje dotyczą:
prac pisemnych - kartkówek, sprawdzianów, testów
(zaliczenia oraz poprawa prac);
konsultacji przedmiotowych z geografii, przyrody i informatyki
oraz pozostałych spraw szkolnych
(w tym wgląd do prac pisemnych)