31 października 2020 r.;    Imieniny obchodzą: Łukasz, Urban, Augusta

DEMART

EDUCARIUM

FOKUS

 

EQURS

Zdalne lekcje z geografii

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA (POZIOM PODSTAWOWY)
"2. Ludność i osadnictwo"

1. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

Poniżej przedstawiam wybrane prezentacje zgodne z podstawą programową kształcenia w zakresie podstawowymdla liceum czteroletniego (ważną od roku 2017), przygotowane w formacie HTML 5 (wersja najlepsza - oryginalna) i przekonwertowane do PDF (wersja oryginalna pdf - bez animacji).

Zapraszam!!!

TEMAT OPRACOWANIA PREZENTACJA
* ONLINE * * PDF *
1. Liczba ludności świata i jej zmiany
2. Rozwój demograficzny
3. Rozmieszczenie ludności na świecie
4. Migracje
5. Zróżnicowanie narodowościowe i etniczne ludności świata
6. Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności świata
7. Rozwój sieci osadniczej na świecie
8. Urbanizacja
 
 

KONTAKT

mgr SŁAWOMIR DMOWSKI
kontakt@geografia24.eu

GEOGRAFIA - LOGO

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT

KONSULTACJE

TERMINY WAŻNE OD 22 WRZEŚNIA 2020 r.

DLA UCZNIÓW "NORWIDA"
Piątek: 14.50-15.05
Miejsce: pracownia informatyczna - sala 108
(fakt udziału należy danego dnia koniecznie wcześniej zgłosić)

Konsultacje dotyczą:
prac pisemnych - kartkówek, sprawdzianów, testów
(zaliczenia oraz poprawa prac);
konsultacji przedmiotowych z geografii, przyrody i informatyki
oraz pozostałych spraw szkolnych
(w tym wgląd do prac pisemnych)