31 października 2020 r.;    Imieniny obchodzą: Łukasz, Urban, Augusta

DEMART

EDUCARIUM

FOKUS

 

EQURS

Zdalne lekcje z geografii

GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA (POZIOM ROZSZERZONY)
"5. Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne"

1. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

Poniżej przedstawiam wybrane prezentacje zgodne z podstawą programową kształcenia w zakresie rozszerzonym dla liceum trzyletniego (ważną od roku 2012) oraz dla liceum czteroletniego (ważną od roku 2017), przygotowane w formacie HTML 5 (wersja najlepsza - oryginalna) i przekonwertowane do PDF (wersja oryginalna pdf - bez animacji).

Zapraszam!!!

TEMAT OPRACOWANIA PREZENTACJA TEST WIEDZY ONLINE
* ONLINE * * PDF * 10 ZADAŃ WSZYSTKIE
ZADANIA
1. Budowa wnętrza Ziemi
2. Minerały i skały
3. Tektonika płyt litosfery
4. Ruchy górotwórcze
5. Plutonizm i wulkanizm
6. Trzęsienia ziemi, ruchy epejrogeniczne i izostatyczne
7. Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego
8. Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi
9. Kronika dziejów Ziemi
10. Skutki procesów endogenicznych - powtórzenie wiadomości
(opracowanie: Paulina Gerłowska)
Wersja nie przewidziana do opracowania
Wersja nie przewidziana do opracowania
Wersja nie przewidziana do opracowania
 
 
 

KONTAKT

mgr SŁAWOMIR DMOWSKI
kontakt@geografia24.eu

GEOGRAFIA - LOGO

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT

KONSULTACJE

TERMINY WAŻNE OD 22 WRZEŚNIA 2020 r.

DLA UCZNIÓW "NORWIDA"
Piątek: 14.50-15.05
Miejsce: pracownia informatyczna - sala 108
(fakt udziału należy danego dnia koniecznie wcześniej zgłosić)

Konsultacje dotyczą:
prac pisemnych - kartkówek, sprawdzianów, testów
(zaliczenia oraz poprawa prac);
konsultacji przedmiotowych z geografii, przyrody i informatyki
oraz pozostałych spraw szkolnych
(w tym wgląd do prac pisemnych)