14:19

18 lipca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon

 

Zdalne lekcje z geografii

DEMART

EDUCARIUM

 
 

EQURS

 

QUIZ – MAPA FIZYCZNA ŚWIATA Z MIASTAMI – ZAKRES PODSTAWOWY

Informacje o testach z zakresu znajomości mapy fizycznej w zakresie podstawowym – "Mapy Fizycznej z Miastami"

Jeżeli posiadasz już konieczną wiedzę odnośnie znajomości najważnych obiektów geograficznych (w zakresie poziomu podstawowego) zamieszczonych na Mapie Fizycznej z Miastami, możesz przetestować ją. Testy dedykowane są one dla uczniów którzy realizują geografię w zakresie podstawowym. Wybierz jeden z testów dostępnych poniżej i sprawdź swoją wiedzę. Wszystkie testy zostały przygotowane na podstawie materiałów dydaktycznych - map fizycznych poszczególnych kontynentów (arkuszy) - dostępnych w zakładce pt. "1.1. Mapa fizyczna z miastami"

 

Spawdź się już teraz!

Wybierz jeden z dostępnych poniżej testów (zgodnie ze swoją preferencją - rodzajem arkusza lub typem obiektu)!

 

 

1. Testy jednokrotnego wyboru ze znajomości obiektów geograficznych, w tym m.in. krain, regionów, półwyspów, pustyń, wysp, mórz, zatok, cieśnin, rzek i jezior oraz miast (wybór na podstawie wskazanego na mapie obiektu)

 

 

Wybierz test z zakresu znajomości obiektów geograficznych (bez rzek i jezior oraz miast), tj. krainy, regiony, półwyspy, pustynie, wyspy, mórza, zatoki, cieśniny, wg arkusza:
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Europa
Azja
Australia i Oceania
Wybierz test z zakresu znajomości rzek i jezior, wg arkusza:
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Europa
Azja
Australia i Oceania
Wybierz test z zakresu znajomości miast, wg arkusza:
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Europa
Azja
Australia i Oceania
 

2. Testy polegające na umieszczaniu na mapie "znacznika" w miejscu położenia danego obiektu geograficznego, (w tym m.in. krain, regionów, półwyspów, pustyń, wysp, mórz, zatok, cieśnin, rzek i jezior oraz miast)

 

 

Wybierz test z zakresu znajomości obiektów geograficznych (bez rzek i jezior oraz miast), tj. krainy, regiony, półwyspy, pustynie, wyspy, mórza, zatoki, cieśniny, wg arkusza:
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Europa
Azja
Australia i Oceania
Wybierz test z zakresu znajomości rzek i jezior, wg arkusza:
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Europa
Azja
Australia i Oceania
Wybierz test z zakresu znajomości miast, wg arkusza:
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Europa
Azja
Australia i Oceania
 

3. Testy polegające określaniu nazwy obiektu geograficznego wskazanego na mapie (wpisywanie w pole nazwy obiektu geograficznego, w tym m.in. krain, regionów, półwyspów, pustyń, wysp, mórz, zatok, cieśnin, rzek i jezior oraz miast)

 

 

Wybierz test z zakresu znajomości obiektów geograficznych (bez rzek i jezior oraz miast), tj. krainy, regiony, półwyspy, pustynie, wyspy, mórza, zatoki, cieśniny, wg arkusza:
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Europa
Azja
Australia i Oceania
Wybierz test z zakresu znajomości rzek i jezior, wg arkusza:
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Europa
Azja
Australia i Oceania
Wybierz test z zakresu znajomości miast, wg arkusza:
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Europa
Azja
Australia i Oceania
 
 
 

KONTAKT

mgr SŁAWOMIR DMOWSKI
kontakt@geografia24.eu

GEOGRAFIA - LOGO

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT
 

KONSULTACJE (GODZINY DOSTĘPNOŚCI)

TERMINY WAŻNE OD 25 WRZEŚNIA 2023 r.

DLA UCZNIÓW "NORWIDA"

Konsultacje odbywają się w czasie przerw tuż przed lub tuż po swojej lekcji
(fakt udziału należy danego dnia koniecznie wcześniej zgłosić) Oficjalna godzina dostępności wyznaczona została na wtorki od godziny 16.20 (sala 211)

Konsultacje dotyczą:
prac pisemnych - kartkówek, sprawdzianów, testów
(zaliczenia oraz poprawa prac);
konsultacji przedmiotowych z geografii i informatyki
oraz pozostałych spraw szkolnych
(w tym wgląd do prac pisemnych)