12:10

14 czerwca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Bazyli, Eliza, Justyna

 

Zdalne lekcje z geografii

DEMART

EDUCARIUM

 
 

EQURS

 

MAPA FIZYCZNA ŚWIATA Z MIASTAMI – POZIOM PODSTAWOWY

Realizując zakres podstawowy z geografii powinieneś/powinnaś znać większość najważnych obiektów geograficznych zamieszczonych na mapie świata - jeżeli tak nie jest to musisz tę umiejętność ćwiczyć.

W tym celu zostały opracowane uproszczone mapy zawierające wybrane obiekty geograficzne umieszczone na tej podstronie.

Do poniższych map przygotowane zostały także różnorodne mapy konturowe (zamieszczone są na poszczególnych podstronach - w formie polecanych map konturowych lub zbiorczo na podstronie "3.1. Mapy konturowe oraz inne".

Dodatkowo przygotowane zostały narzędzia (testy on-line) sprawdzające Twoją wiedzę zamieszczone na podstronie z quizami: GEOGRAFIA - QUIZY: 1.1. Mapa Fizyczna z Miastami.

Materiały pomocnicze do pobrania
"Mapa Fizyczna z Miastami" (poziom podstawowy)

W ramach poniższej podstrony możliwe jest pobranie materiałów pomocniczych do nauki mapy fizycznej świata dedykowanej uczniom realizującym zakres podstawowy z geografii. Wydruk materiałów w celu nauki nie jest konieczny, ale jeżeli ktoś chciałby mapki takie wydrukować to sugeruję wydruk w formacie A4. Materiały te należy traktować jako wykaz obiektów koniecznych do opanowania (na mapach pt. 1. Mapa Fizyczna z Miastami - "hipsometryczna A4 - wersja polecana z wybranymi obiektami geograficznymi (w tym hydrografią i miastami)" wyszczególnione zostały obiekty obowiązujące na zaliczeniu).

PONIŻEJ PRZEDSTAWIONE ZOSTAŁY ARKUSZE MAP W WERSJI "A4" (W FORMACIE JPG; PREFEROWANY FORMAT WYDRUKU A4) - MOŻESZ ŚCIĄGAĆ KAŻDĄ OSOBNO LUB WSZYSTKIE RAZEM SPAKOWANE WINZIP'EM.

 
MAPA ŚWIATA - dedykowana uczniom realizującym zakres podstawowy z geografii - do pobrania (ZIP) -
- - - WSZYSTKIE MAPY SPAKOWANE W PLIK ZIP - - -
1. Mapa Fizyczna z Miastami - "hipsometryczna A4 - wersja polecana z wybranymi obiektami geograficznymi (w tym hydrografią i miastami)"
2. Mapa Fizyczna z Miastami - "polityczna A4 - wersja alternatywna z obiektami hydrograficznymi i miastami (bez krain, półwyspów, pustyń, itp.)"
3. Mapa Fizyczna z Miastami - "polityczna A4 - wersja ćwiczebna z symolami lokalizacji miast"
4. Mapa Fizyczna Świata - "ćwiczebna, konturowa - hipsometria"
 

PRZEGLĄD MAP (DEDYKOWANYCH MATURZYSTOM) Z MOŻLIWOŚCIĄ POBIERANIA POJEDYNCZYCH ARKUSZY

*** 1. Mapa Fizyczna z Miastami - "hipsometryczna A4 - wersja polecana z wybranymi obiektami geograficznymi (w tym hydrografią i miastami)" ***

Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - Ameryka Południowa Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - Ameryka Północna Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - Afryka Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - Azja Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - Europa Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - Australia i Oceania

 

*** 2. Mapa Fizyczna z Miastami - "polityczna A4 - wersja alternatywna z obiektami hydrograficznymi i miastami (bez krain, półwyspów, pustyń, itp.)" ***

Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - polityczna - Ameryka Południowa Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - polityczna - Ameryka Północna Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - polityczna - Afryka Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - polityczna - Azja Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - polityczna - Europa Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - polityczna - Australia i Oceania

 

*** 3. Mapa Fizyczna z Miastami - "polityczna A4 - wersja ćwiczebna z symolami lokalizacji miast" ***

Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - polityczna ćwiczebna - Ameryka Południowa Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - polityczna ćwiczebna - Ameryka Północna Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - polityczna ćwiczebna - Afryka Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - polityczna ćwiczebna - Azja Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - polityczna ćwiczebna - Europa Mapa Fizyczna Świata - wersja dla uczniów z poziomu podstawowego (A4) - polityczna ćwiczebna - Australia i Oceania

 

*** 4. Mapa Fizyczna Świata - "ćwiczebna, konturowa - hipsometria" ***

Mapa Fizyczna Świata - ćwiczebna, konturowa - hipsometria - Ameryka Południowa Mapa Fizyczna Świata - ćwiczebna, konturowa - hipsometria - Ameryka Północna Mapa Fizyczna Świata - ćwiczebna, konturowa - hipsometria - Afryka Mapa Fizyczna Świata - ćwiczebna, konturowa - hipsometria - Azja Mapa Fizyczna Świata - ćwiczebna, konturowa - hipsometria - Europa Mapa Fizyczna Świata - ćwiczebna, konturowa - hipsometria - Australia i Oceania
 
 

Wykaz obiektów geograficznych opracowany na postawie "Mapy Fizycznej z Miastami" (poziom podstawowy)

Wszystkie obiekty geograficzne zawarte na powyżej przedstawionych mapach, w celu ułatwienia Ci nauki, zostały specjalnie wyróżnione na mapach konturowych. Materiały te możesz przeglądać bezpośrednio poprzez tą stronę (wersja HTML5 materiałów) lub świągnąć/przeglądać za pomocą programu/wtyczki PDF (wersja PDF materiałów).

 

 

 

 

 

 

 
 

KONTAKT

mgr SŁAWOMIR DMOWSKI
kontakt@geografia24.eu

GEOGRAFIA - LOGO

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT
 

KONSULTACJE (GODZINY DOSTĘPNOŚCI)

TERMINY WAŻNE OD 25 WRZEŚNIA 2023 r.

DLA UCZNIÓW "NORWIDA"

Konsultacje odbywają się w czasie przerw tuż przed lub tuż po swojej lekcji
(fakt udziału należy danego dnia koniecznie wcześniej zgłosić) Oficjalna godzina dostępności wyznaczona została na wtorki od godziny 16.20 (sala 211)

Konsultacje dotyczą:
prac pisemnych - kartkówek, sprawdzianów, testów
(zaliczenia oraz poprawa prac);
konsultacji przedmiotowych z geografii i informatyki
oraz pozostałych spraw szkolnych
(w tym wgląd do prac pisemnych)