03:17

24 maja 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Joanna, Zuzanna, Milena

 

Zdalne lekcje z geografii

DEMART

EDUCARIUM

 
 

EQURS

ZADANIA Z GEOGRAFII

Zbiór zadań wydany przez CKE w Warszawie (2015)

Poniżej przedstawiam zadania zamieszczone w zbiorze zadań, wydane w 2015 roku przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Zadania z tego zbioru są zgodne z nową podstawą programową (ważną od roku 2012) kształcenia w zakresie rozszerzonym. Poniżej zostały zamieszczone wersje przerobione - zmodyfikowane graficznie (tak aby na 1 slajdzie znajdowało się tylko 1 zadanie; dodatkowo posiadają one wskazówki opracowane przez specjalistów CKE i odpowiedzi) na wersję "HTML" (wersja najlepsza - zmodyfikowana "html"; treść nie była modyfikowana) i przekonwertowane do "PDF" (wersja zmodyfikowana "pdf" - bez animacji). Na końcu jest możliwość pobania wszystkich wersji zmodyfikowanych "PDF" (spakowanych do archiwum ZIP) oraz wersji oryginalnej CKE.

Zbiór zadań z geografii adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących się do egzaminu maturalnego z geografii w zakresie rozszerzonym. Został przygotowany tak, aby uczniowie mogli z niego korzystać zarówno podczas samodzielnej pracy, jak również na lekcjach geografii pod kierunkiem nauczyciela. W zbiorze jest 357 zadań ilustrujących stosowane na egzaminie maturalnym typy i formy zadań. Mają one zróżnicowany poziom trudności. Sprawdzają umiejętności ogólne i szczegółowe zawarte w wymaganiach Podstawy programowej do IV etapu edukacyjnego z zakresów rozszerzonego oraz podstawowego. Zamieszczono również przykłady zadań ilustrujących wybrane wymagania z III etapu edukacyjnego (gimnazjum), które zgodnie z zasadą kumulatywności, mogą być sprawdzane na egzaminie maturalnym.
Zadania w wersji zmodyfikowanej przedstawione są na dwóch kolejnych slajdach:
  • pierwszy prezentuje samo zadanie (uczniowie rozwiązują samodzielnie dane zadania);
  • drugi - zadanie ze wskazówkami oraz odpowiedzią (można sprawdzić zadanie; w sytuacji gdy jest ono błędnie rozwiązane należy przeanalizować wskazówki i same odpowiedzi).
Wśród zadań otwartych, które wymagają sformułowania odpowiedzi, dominują zadania krótkiej odpowiedzi. Ich rozwiązanie wymaga z reguły podania przyczyny danego zjawiska lub procesu, udzielenia wyjaśnień lub podania uzasadnienia udzielonej odpowiedzi. Do zadań otwartych krótkiej odpowiedzi podano jedynie przykłady poprawnych odpowiedzi. Każde sformułowanie, zapisane np. innymi słowami, jeśli jest zgodne z aktualną wiedzą geograficzną i stanowi odpowiedź na umieszczony w poleceniu czasownik operacyjny, jest poprawne.
Wśród zadań zamkniętych występują najczęściej zadania wielokrotnego wyboru, zadania prawda/fałsz
oraz tak typowe dla geografii zadania na dobieranie.
 
TEMAT PREZENTACJI WERSJA ZMODYFIKOWANA
* HTML *
WERSJA ZMODYFIKOWANA
* PDF *
I. Barwna mapa szczegółowa
II. Geografia fizyczna ogólna
1. Ziemia we Wszechświecie
II. Geografia fizyczna ogólna
2. Atmosfera
II. Geografia fizyczna ogólna
3. Hydrosfera
II. Geografia fizyczna ogólna
4. Litosfera
II. Geografia fizyczna ogólna
5. Pedosfera i biosfera
III. Geografia społeczno-ekonomiczna
1. Klasyfikacja państw świata
III. Geografia społeczno-ekonomiczna
2. Ludność
III. Geografia społeczno-ekonomiczna
3. Działalność gospodarcza na świecie
IV. Geografia Polski
1. Środowisko przyrodnicze
IV. Geografia Polski
2. Zagadnienia ludnościowe
IV. Geografia Polski
3. Działalność gospodarcza
 
WERSJA ZMODYFIKOWANA
* PDF *
Archiwum: zip
WERSJA ORYGINALNA CKE
* PDF *
Wszystkie działy w wersjach zmodyfikowanych spakowane do pobrania Wszystkie działy - wersja oryginalna opracowana w jednym pliku pdf przez CKE
 
 

KONTAKT

mgr SŁAWOMIR DMOWSKI
kontakt@geografia24.eu

GEOGRAFIA - LOGO

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT
 

KONSULTACJE (GODZINY DOSTĘPNOŚCI)

TERMINY WAŻNE OD 25 WRZEŚNIA 2023 r.

DLA UCZNIÓW "NORWIDA"

Konsultacje odbywają się w czasie przerw tuż przed lub tuż po swojej lekcji
(fakt udziału należy danego dnia koniecznie wcześniej zgłosić) Oficjalna godzina dostępności wyznaczona została na wtorki od godziny 16.20 (sala 211)

Konsultacje dotyczą:
prac pisemnych - kartkówek, sprawdzianów, testów
(zaliczenia oraz poprawa prac);
konsultacji przedmiotowych z geografii i informatyki
oraz pozostałych spraw szkolnych
(w tym wgląd do prac pisemnych)