godzinagodzinadwukropekminutyminuty
4 czerwca 2023 r.;    Imieniny obchodzą: Helga, Karol, Franciszek

Zdalne lekcje z geografii

DEMART

EDUCARIUM

FOKUS

 

EQURS

GEOGRAFIA24.SELINO.PL

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA (POZIOM ROZSZERZONY)
"2. Ludność i osadnictwo"

1. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE ORAZ TESTY WIEDZY

Poniżej przedstawiam wybrane prezentacje zgodne z podstawą programową kształcenia w zakresie rozszerzonym dla liceum czteroletniego (ważną od roku 2017), przygotowane w formacie HTML 5 (wersja "online" - najlepsza dla PC i większych tabletów) i przekonwertowane do PDF (wersja "PDF" - najlepsza dla urządzeń mobilnych i mniejszych tabletów). Dodatkowo dostępna jest także wersja z omówieniem - wstawiona na mój kanał YouTube - geografia24.eu (wersje te, ze względów technicznych, nie są przewidziane do cyklicznych aktualizacji).

Zapraszam!!!

TEMAT OPRACOWANIA PREZENTACJA TEST WIEDZY ONLINE
1. Liczba ludności świata i jej zmiany W OPRACOWANIU
2. Rozwój demograficzny W OPRACOWANIU
3. Rozmieszczenie ludności na świecie W OPRACOWANIU
4. Migracje W OPRACOWANIU
5. Zróżnicowanie narodowościowe i etniczne ludności świata W OPRACOWANIU
6. Struktura językowa i struktura wykształcenia ludności świata W OPRACOWANIU
7. Zróżnicowanie religijne ludności świata W OPRACOWANIU
8. Kręgi kulturowe W OPRACOWANIU
9. Rozwój sieci osadniczej na świecie W OPRACOWANIU
10. Urbanizacja W OPRACOWANIU
11. Miasta świata W OPRACOWANIU
 
 
 

KONTAKT

mgr SŁAWOMIR DMOWSKI
kontakt@geografia24.eu

GEOGRAFIA - LOGO

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT

KONSULTACJE

TERMINY WAŻNE OD 10 WRZEŚNIA 2021 r.

DLA UCZNIÓW "NORWIDA" i "ZOŚKI"

Konsultacje odbywają się w czasie przerw tuż przed lub tuż po swojej lekcji
(fakt udziału należy danego dnia koniecznie wcześniej zgłosić)

Konsultacje dotyczą:
prac pisemnych - kartkówek, sprawdzianów, testów
(zaliczenia oraz poprawa prac);
konsultacji przedmiotowych z geografii, przyrody i informatyki
oraz pozostałych spraw szkolnych
(w tym wgląd do prac pisemnych)