20 kwietnia 2018 r.;    Imieniny obchodzą: Agnieszka, Teodor, Czesław
DEMART  Fotojoker

MATURA Z GEOGRAFII
Wymagania egzaminacyjne z geografii

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z geografii

Obecnie podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego są wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego (wcześniej taką podstawą były tzw. standardy wymagań określone w odrębnych przepisach).

Egzamin maturalny z geografii sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu geografii określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla:

  • III etapu edukacyjnego (obowiązującego w gimnazjum),

  • IV etapu edukacyjnego w poziomie podstawowym (obowiązującego w obowiązującego w szkole ponadgimnazjalnej),

  • IV etapu edukacyjnego w poziomie rozszerzonym (obowiązującego w obowiązującego w szkole ponadgimnazjalnej).

 

Całość do pobrania:

PODSTAWA PROGRAMOWA WERSJA
* HTML *
WERSJA
* PDF *
III etap edukacyjny
podstawa programowa geografii
(obowiązująca w gimnazjum)
IV etap edukacyjny
podstawa programowa geografii w poziomie podstawowym
(obowiązująca w gimnazjum)
IV etap edukacyjny
podstawa programowa geografii w poziomie rozszerzonym
(obowiązująca w gimnazjum)

 

ŹRÓDŁO: Podstawa programowa przedmiotu geografia - gimnazjum i liceum:
Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum: przyroda, geografia, biologia, chemia i fizyka; MEN; 2008.